دوربین تحت شبکه هایک ویژن 8 مگ IP DS-2CD2T83G0-I8 دید در شب 80 متر