دام 4 مگ تحت شبکه میکروفون دار هایک ویژن DS-2CD2143G2-IU